VÝROBA

MODERNÍ, EKONOMICKÁ, ZAMĚŘENÁ NA JAKOST

Výrobní proces bude zahrnut v plánování projektu.

Současné CNC řízené stroje a moderní výrobní technologie zajištují naše nepřetržité vysoké standarty jakosti, které jsou ověřovány přísnou výstupní kontrolou.

Samozřejmě, zdokonalení těchto všech logických kroků přineslo velice precizní řízení našich dodacích termínů.

Vždy si vybíráme dodavatele zajišťující vysoké standarty jakosti a inovačních standartů.

Vysoká úroveň znalostí všech našich zaměstnanců je kontinuálně udržována na školeních a výukových seminářích.

Úměrná pružnost naší společnosti umožňuje realizace nejkomplikovanějších zákaznických projektů a taktéž se osvědčila v našem zdravém a vzrůstajícím pracovním klimatu.

SORTIMENT VÝROBY

Zde si můžete prohlédnou náš sortiment výrobků.

Chlazení
Topení
Řešení
Doplňkové produkty
Facility

© 2007-2008 CABERO Wärmetauscher GmbH & Co. KG Česká republika